Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pomoc społeczna

Pomoc osobom niepełnosprawnym

  • 13-04-2021
Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi- moduł IV” w 2021
 
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie w zakresie potrzeb na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – moduł IV” w 2021 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
          Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi.
            Program skierowany jest do: osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; dzieci i młodzieży niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia; opiekunów prawnych osób niepełnoletnich, ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie.
            Formy udzielanej pomocy przewidziane w programie to:
  • świadczenie pomocy  psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny,
  •  transport
  • dostarczanie leków (pomoc dotyczy przywiezienia lekarstw, natomiast koszt ponosi osoba niepełnosprawna)
  • zakup środków ochrony (koszt ponosi GOPS)
  • zakup paczek żywnościowych (koszt ponosi GOPS)
  • jeden gorący posiłek w dni robocze  (koszt ponosi GOPS)
 
W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że osoby zainteresowane ww. formami wsparcia mogą w terminie do 27 kwietnia 2021r. zgłaszać swoje potrzeby do tut. Ośrodka za pomocą załączonej ankiety osobiście lub na adres e-mail: gops-gronowo@wp.pl albo telefonicznie 55-231-56-10 w. 12.
Pracownicy socjalni pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 .
 
 
                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                      Marzena Białogrzywa
                                                                                                                      Kierownik GOPS
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją