Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pomoc społeczna

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

  • 25-08-2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie  Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” edycja 2024
proszone są o zgłosze się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w nie przekraczalnym terminie do dnia 08.09.2023 r.
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55-231-56-13 lub
507-161-886

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją