Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"

  • 21-07-2021
Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"
PAP/AKC    20 lipca 2021 - 15:39
 
Jak wynika z szacunków PAS, w Polsce trzeba jeszcze wymienić 2,7 mln przestarzałych urządzeń grzewczych (fot. Shutterstock)
Od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego; będzie ono wstrzymane do dnia publikacji przez Prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym - informuje NFOŚiGW.
 
 
  • NFOŚiGW przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.
  • Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym.
  • Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".
Jak przypomniano w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, który pozwala sięgnąć po wyższą dotację w "czystym powietrzu", ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
"Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku" - wskazano.
Dlatego jak zwrócił uwagę Fundusz, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją