Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

  • 30-12-2021
ZMIANY W PROGRAMIE 500+
 
W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski od 1 stycznia 2022 roku będzie można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:
  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal informacyjno – usługowy Emp~@~tia
 
Od 1 stycznia 2022 roku ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a wypłata odbywać się będzie jedynie bezgotówkowo, na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
 
Od 1 lutego 2022 roku będzie można składać do ZUS wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 roku i potrwa do 31 maja 2023 roku.
 
KONTYNUACJA WYPŁAT ŚWIADCZENIA PRZEZ GMINY
 
Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez dotychczasowy organy.
 
Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim będzie kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli najpóźniej do końca maja 2022 roku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją