Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

Wniosek o dodatek węglowy

  • 18-08-2022
Wnioski o dodatek węglowy
12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek ten wynosi 3000,00 zł.
Dodatek przysługuje bez względu na kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.
Wnioski należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim lub  za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.
WAŻNE: Celem ułatwienia mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie możliwości składania wniosków o dodatek węglowy informuję, że na początku przyszłego tygodnia opublikowany zostanie harmonogram dyżurów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
Wójt Gminy
Marcin Ślęzak
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją