Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

GOPS

WAŻNE! Zmiana w ustawie o dodatku węglowym

  • 16-11-2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem uprzejmie informuję, że zgodnie z  obowiązującą od 3 listopada 2022 roku nowelizacją ustawą o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych możliwe jest, aby każdemu z gospodarstw domowych przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.
Oznacza to, że teraz w przypadku kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem dodatek węglowy od 3 listopada jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie stwierdzone zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzenie wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Nie ma już aktualnie zastosowania dotychczasowa zasada "kto pierwszy ten lepszy".
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem informuję, że osoby, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, albo dotychczas nie złożyły jeszcze wniosku, a chciałyby skorzystać z możliwości rządowego wsparcia w postaci dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych zobowiązane są złożyć ponownie wniosek o wnioskowane świadczenie do siedziby GOPS w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją