Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

  • 24-06-2021
WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 
 
  Załącznik do Zarządzenia Nr 20 /OG/2021
  Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
  z dnia 16.06.2021 roku
 
WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY
     Oznaczenie nieruchomości
 
Pow.
w m2
Opis nieruchomości i położenie
Cena
nieruchomości
Forma
nabycia
Lp.
KW
Ew. gruntów
1.
 
 
EL1E
/00039112/3
 
EL1E
/00053457/7
 
EL1E
/00039112/3
 
 
 
 
 
Działka nr
17
 
Działka nr
18
 
Działka nr
19
 
 
199
 
 
275
 
 
164
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kopanka Druga 7 m. 2, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińskie- mazurskie. Z lokalem związany jest udział 38/100 części nieruchomości wspólnej. Działki nr 17, 18 i 19 znajdują się w obrębie Kopanki Drugiej.
Działka nr 18 zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, na działce nr 17  znajduje się budynek gospodarczy w złym stanie technicznym, działka nr 19 jest niezabudowana i niezagospodarowana. Wymienione działki mają dostęp do drogi publicznej przez działkę gminną nr 20. Teren jest uzbrojony i wyposażony w wodociąg, sieć elektryczną i telekomunikacyjną. Odpływ nieczystości komunalnych  z budynków nr 6 i 7 następuje do wspólnego szamba.
Budynek mieszkalny posadowiony na działce nr 18 to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, wybudowany w roku 1960 w technologii tradycyjnej.
Do sprzedaży przeznaczony jest lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze budynku, obejmujący jeden pokój, kuchnię, łazienkę z WC, przedpokój oraz sień i pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 40,83 m2. Lokal posiada niezależne wejście od strony południowej. Stan lokalu: posadzki cementowe, otynkowane i pomalowane ściany, okna drewniane skrzyniowe, drzwi wewnętrzne płytowe, w pokoju znajduje się piec kaflowy w złym stanie technicznym. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.
Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla działki nr 18 prowadzi się księgę wieczystą nr EL1E/00053457/7 z udziałem 38/100 części nieruchomości wspólnej. Dla działki 17 i 19 prowadzi się księgę wieczystą nr EL1E/00039112/3. Właścicielem działek jest Gmina Gronowo Elbląskie.
 
Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 17, 18, 19 położona jest w strefie: T-14 tj. tereny zabudowy jednorodzinnej
 i zagrodowej.
55 600,00  zł
 
Przetarg
 
2.
EL1E
/00053230/0
Działka nr 136/1
1484
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Rozgart 10 m. 2, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińskie- mazurskie. Z lokalem nr 2 związany jest udział 47/100 części nieruchomości wspólnej. Działka 136/1 znajduje się w obrębie Rozgart.
Budynek mieszkalny nr 10 to obiekt częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, wybudowany w 1900 roku w technologii tradycyjnej. Ściany budynku murowane
z cegły ceramicznej pełnej, strop nad piwnicami ceramiczny odcinkowy, pozostałe stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówka ceramiczną. Elewacje budynku stanowi cegła spoinowana.
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2 położony na obu kondygnacjach budynku, obejmujący: na parterze - klatkę schodową o powierzchni 12,05 m2; na poddaszu - dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC, hol i przedpokój o powierzchni 100,60 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 112,65 m2. Do lokalu nr 2 przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 19,29 m2 oraz trzy pomieszczenia strychowe o łącznej powierzchni 12,25 m2.
Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku w miejscowości Rozgart 10 nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla przedmiotowego lokalu prowadzi się  księgę wieczystą nr EL1E/00053230/0  z udziałem 41/100 części nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie działka 136/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem T-15, określającym zabudowę usługową. Dopuszcza się funkcje mieszkalne jako uzupełniające. Ponadto działka znajduje się w strefie konserwatorskiej 0-2, oraz
w strefie ograniczonego użytkowania ze względu na hałas lotniczy 0-2.
114 200 zł
Przetarg
3.
 
EL1E
/00042521/7
 
EL1E
/00070986/9
 
EL1E
/00070985/2
 
 
 
 
Działka nr
72/2
 
Działka nr
72/3
 
Działka nr
72/7
 
 
 
725
 
 
253
 
 
244
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Gronowo Elbląskie, ul Elbląska 11 m. 3, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińskie- mazurskie.
Z lokalem związany jest udział do 1/3 działki 72/2, udział do 4/44 działki nr 72/3 oraz udział do 1/10 działki nr 72/7.
Budynek mieszkalny posadowiony na działce 72/2 to obiekt w zabudowie zwartej, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, wybudowany współcześnie
w technologii tradycyjnej z elementami uprzemysłowienia. W budynku znajdują się trzy lokale mieszkalne, w tym dwa wyodrębnione. Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku, obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z WC oraz przedsionek
o łącznej powierzchni użytkowej 33,33 m2. Do lokalu przynależy piwnica
o powierzchni użytkowej 2,37 m2.
Działka 72/3 jest niezabudowana i stanowi fragment podwórza na zapleczu budynku mieszkalnego i ośrodka zdrowia. Teren utwardzony jest płytami betonowymi. Na działce 72/7 znajduje się podziemny bezodpływowy zbiornik na ścieki.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie wymienione działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem T-16, określającym zabudowę mieszkaniową i usługową. Północny narożnik działki 72/2 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem KDD określającym tereny dróg i ulic – drogi dojazdowe.
63 200 zł
Przetarg
                                                                                            
                                                                                                                                                                   
 
 
Wykaz zostaje zamieszczony na okres 21 dni tj.  od 16.06.2021 r. do 07.07.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim , ul. Łączności 3. Informację o wykazie umieszcza się w prasie i na stronie internetowej Urzędu: bipgronowo.warmia.mazury.pl . Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski
o nabycie w/w nieruchomości w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją