Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Komunalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  • 24-06-2021
Załącznik do Zarządzenia Nr  22/OG/2021
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 23.06.2021 roku
 
WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY
 
     Oznaczenie nieruchomości
 
Pow.
w m2
Opis nieruchomości i położenie
Cena
nieruchomości
Forma
nabycia
Lp.
KW
Ew. gruntów
1.
 
 
EL1E
/00042681/6
 
 
 
Działka nr
21/84
 
278
Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana
w miejscowości Fiszewo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko - mazurskie. Nieruchomość nr 21/84, obręb Fiszewo o powierzchni 0,0278 ha
w ewidencji gruntów oznaczona jest jako użytek drogowy „dr”. Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta o długości ok. 56 m i szerokości ok. 5 m. ukształtowanie terenu płaskie. Działka 21/84 zagospodarowana jako droga dojazdowa do działek nr 21/85 i 21/86 stanowiących własność tego samego właściciela. Droga ma nawierzchnię gruntową. Nieruchomość powyższa ze względu na niewielką powierzchnię oraz specyficzne ukształtowanie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem T-14, określającym zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Ponadto działka znajduje się
w strefie konserwatorskiej O-2.
 
6 950,00  zł
+ 23 % vat
Bez przetargu
 
2
EL1E
/00041541/6
Działka nr
76/4
44,86
Nieruchomość położona jest w miejscowości Rozgart nr 34 m.1, gmina  Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko - mazurskie. Jest to obiekt mieszkalno – usługowy, wolno stojący, częściowo podpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i nieużytkowanym poddaszu, wybudowany przed II wojną światową
w technologii tradycyjnej. Na parterze budynku znajduje się sprzedawany lokal mieszkalny nr 1 oraz świetlica wiejska. Piętro i poddasze budynku użytkowane jest przez tą samą osobę. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, który obejmuje 2 pokoje, kuchnię, przedpokój oraz łazienkę z WC o łącznej powierzchni użytkowej 44,86 m2. Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni 3,87 m2, a także dwa pomieszczenia w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 24,86 m2. Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla działki 76/4 prowadzi się w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych kw nr  EL1E/00041541/6. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej to 2094/10000.
Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem T-14, określającym zabudowę jednorodzinną i zagrodową. Ponadto działka znajduje się w strefie konserwatorskiej O-2.
71 600,00  zł
+ 23 % vat
Bez przetargu
3
EL1E
/00026714/9
Działka nr
441/1
58,35
Nieruchomość położona jest w miejscowości Jegłownik, ul. Młyńska 6 m. 2, gmina  Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko - mazurskie. Działka  441/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami gospodarczymi oraz ubikacją. Budynek mieszkalny to obiekt wolno stojący, częściowo podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem. Wybudowany został w roku 1960 w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne. Lokal nr 2, który jest przedmiotem sprzedaży położony jest na parterze budynku, obejmuje dwa pokoje
i kuchnię o łącznej powierzchni użytkowej 58,35 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 5,08 m2, pomieszczenie o powierzchni 5,64 m2 w budynku gospodarczym nr 1, oraz ubikacja o powierzchni użytkowej 1,05 m2.
Zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego część zasadnicza przedmiotowej nieruchomości położona jest na obszarze oznaczonym symbolem T-14, określającym zabudowę jednorodzinną i zagrodową, część wschodnia działki przy ul. Młyńskiej -na obszarze oznaczonym symbolem L, określającym drogi i ulice klasy „L”, część wschodnia działki przy ul. Cichej – na obszarze oznaczonym symbolem P, określającym ciągi pieszo-jezdne i dojazdy do działek. Ponadto działka znajduje się w strefie konserwatorskiej O-2.
62 600,00
+ 23 % vat
Bez przetargu
 
                                                                   
Wykaz zostaje zamieszczony na okres od 23.06.2021 r. do 14.07.2021 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie  sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 23  czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3.
 
 
WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją