Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Komunalna

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

  • 13-05-2022
Informujemy, że od 16 maja 2022  r. (poniedziałek) pracownicy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie rozpoczną kontrole przydomowych kompostowników.
Kontrole odbędą się w wybranych punktach adresowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których mieszkańcy oświadczyli, że posiadają kompostownik.
W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niekompostowania w nim bioodpadów, bądź jeśli właściciel danej nieruchomości uniemożliwi przeprowadzenie oględzin, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika. Ponowne prawo do zwolnienia może przysługiwać po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją