Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Komunalna

INFORMACJA do wszystkich mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dodatku węglowego

  • 28-10-2022
INFORMACJA 
 
W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie zwraca się z prośbą o niezwłoczne podanie informacji o zamiarze zakupu węgla na podstawie w/w projektu ustawy.
 
Informację można przekazywać drogą e-mail m.debowska@gminagronowo.pl lub telefonicznie na numer 55 231 56 13, lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
Zebrane w ten sposób dane posłużą do oszacowania ilości i asortymentu węgla, który Gmina Gronowo Elbląskie zakupi i będzie oferować
poszczególnym gospodarstwom  domowym na  warunkach określonych w w/w projekcie ustawy.
 
UWAGA! maksymalna ilość zamówienia to 1,5 tony węgla (groszek, orzech)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją