Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pomoc Żywnościowa

paczki żywnościowe.

  • 30-03-2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w dniach 17 – 18 marca 2021 r. dystrybuował paczki żywnościowe. Dystrybucja żywności odbywała się w świetlicy wiejskiej przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim.
W zestaw paczki dla jednej osoby w miesiącu marzec 2021 wchodziły takie produkty jak:
 
  1. Miód nektarowy wielokwiatowy – 1 sztuka
  2. Fasolka po bretońsku – 2 sztuki
  3. Mus jabłkowy – 1 sztuka
  4. Kasza jęczmienna – 1 sztuka
  5. Mleko – 1 sztuka
  6. Olej – 1 sztuka
  7. Ser – 1 sztuka
  8. Szynka drobiowa – 2 sztuki
 
Łącznie wydano: 700 paczek tj. 3.829 kg żywności.
 
W związku z panującym stanem epidemii wydawanie żywności odbywało się przy zastosowaniu wszelkich zasad sanitarnych. Przy dystrybucji paczek żywnościowych otrzymaliśmy wsparcie żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej wchodzących w skład 43 Batalionu Lekkiej Piechoty
w Braniewie.
 
Informacje o kolejnych terminach wydawania żywności będą zamieszczane na stronie internetowej gminy oraz poprzez wysyłane ogłoszenia do sołtysów wsi.
 
Zapraszamy również chętne osoby, które chciałby dołączyć do korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020.
Przypominamy kryterium dochodowe wynosi:
 
1.542,20 – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
1.161,60 – w przypadku osoby w rodzinie
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją