Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Mobilny Urzędnik

Mobilny Urzędnik - informacje o projekcie

  • 03-11-2020
Szanowni Państwo!
 
 
Z wielkim zadowoleniem pragnę poinformować, że Gmina Gronowo Elbląskie jest uczestnikiem projektu realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi i realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik – „Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.
 
Gmina Gronowo Elbląskie jest w fazie testowania modelu „Mobilny Urzędnik”. Celem tego etapu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. W ramach uczestnictwa w projekcie, pracownik urzędu został przeszkolony m. in. z zakresu obsługi klienta o specjalnych potrzebach i komunikacji z osobami z niepełnosprawnością.
 
Osoby w podeszłym wieku, schorowane i o szczególnych potrzebach tj. osoby w wieku 65+, osoby zależne 15+, osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie faktyczni osób zależnych, opiekunowie pieczy zastępczej, którzy mają utrudnione dotarcie do siedziby Urzędu Gminy.  Od dziś już bez przeszkód te osoby będą mogły załatwić najpotrzebniejsze sprawy za pomocą „Mobilnego urzędnika”, który dotrze do ich miejsca zamieszkania i pomoże
w załatwieniu sprawy.
 
 
Aby uzyskać wsparcie „Mobilnego Urzędnika” należy skontaktować się jednym ze sposobów:
  • telefonicznie 55 231 56 13 wew.: 54;
  • wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@gminagronowo.pl
  • przez pośrednictwo osoby trzeciej (np. członka rodziny, opiekuna faktycznego, sąsiada)
 
 
Podczas dokonywania zgłoszenia o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego Urzędnika”, należy wyjaśnić czego dana sprawa dotyczy, podać swoje dane, a także numer kontaktowy. Pracownik Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie umówi się z Państwem na dogodny dla Państwa termin wizyty „Mobilnego Urzędnika” oraz ustali sposób załatwienia sprawy. Podczas wizyty Urzędnik dostarczy do domu komplet potrzebnych dokumentów do załatwienia Państwa sprawy.
 
 
 
Wójt Gminy
Marcin Ślęzak
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją