Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Odpadami

Ochrona Środowiska

  • 31-01-2020

Jak segregować śmieci

PostHeaderIcon PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych
 
Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
(zlokalizowany w Oleśnie, przy nieruchomości nr 48)
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:
1) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
2) odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.);
3) zużyte opony;
4) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
----------------------------------------------------------
Jakie odpady można przekazywać do PSZOK- Niebezpieczne?
(zlokalizowany przy UG w Gronowie Elbląskim ul. łączności 3)
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) przeterminowane leki;
4) zużyte oleje;
5) zużyte farby, kleje;
6) zużyte tusze tonery;
7) zużyte świetlówki.
---------------------------------------------------------
Na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozmieszczono 61 zestawów (zestaw: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne) do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację miejsc w kórych znajdują sie pojemniki przedstawia załączona mapka.
Zasady segregacji:
Pojemnik Makulatura” kolor niebieski;
wrzucamy: gazety, magazyny, katalogi, prospekty, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty, torebki papierowe (czyste).
nie wrzucamy: zdjęć, papieru pokrytego przeźroczystą folią i woskowego, papieru mokrego lub tłustego, pieluszek jednorazowych, papierowych naczyń jednorazowych.
Pojemnik Szkło” kolor zielony;                    
wrzucamy: butelki szklane, słoje i słoiki po przetworach, butelki po sokach i napojach
nie wrzucamy: luster, szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, szkła gospodarczego (szklanki, kieliszki, miski, talerze), naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, wyrobów z porcelany i fajansu, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach.
 Pojemnik Plastik, metale i odpady wielomateriałowe” kolor żółty;                                  
wrzucamy: plastikowe butelki, plastikowe pojemniczki po jogurtach, kefirach itp., metalowe puszki po napojach, kartony po płynnej żywności, wszelkie folie, woreczki, reklamówki, doniczki plastikowe.
nie wrzucamy: pojemników po olejach i smarach, tłustych pojemników i butelek z tworzywa sztucznego, plastikowych okładek od książek i zeszytów.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją