Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Odpadami

CO WRZUCAMY DO KOMPOSTOWNIKÓW

  • 05-08-2020
                                                 
 
 
 
 
 
Do przydomowych kompostowników wrzucamy wszystko,
co wrzucaliśmy do brązowych worków na odpady biodegradowalne
a więc:
  • roślinne resztki żywności, skorupki jajek, fusy po kawie
    i herbacie;
  • odpady kuchenne, spożywcze o konsystencji stałej;
  • odpady warzywne i owocowe (obierki, ogryzki, itp.);
  • gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty trociny, korę.
 
WAŻNE! W przypadku gdy gałęzie są za duże aby zmieściły się                w kompostowniku, należy je pociąć na mniejsze kawałki.
 Gdy brakuje miejsca w kompostowniku, wówczas możemy odpady biodegradowalne wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
Do przydomowych kompostowników wrzucamy wszystko,
co wrzucaliśmy do brązowych worków na odpady biodegradowalne
a więc:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją