Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Gospodarka Odpadami

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • 16-03-2021
STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Przypominamy mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 są na takim samym poziomie, jak w roku 2020, tj.: miesięczna stawka opłaty wynosi 23,00 zł za jednego mieszkańca.
Ponadto zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas na jednego mieszkańca przysługuje ulga w wysokości
2,00 zł miesięcznie i opłata wynosi 21,00 zł.

 
Przypominamy mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2021 są na takim samym poziomie, jak w roku 2020, tj.: miesięczna stawka opłaty wynosi 23,00 zł za jednego mieszkańca.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją