Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Budownictwo i Drogownictwo

Remont budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą źródła ciepła i montażem paneli fotowoltaicznych w miejscowości Fiszewo

  • 17-03-2021
W dniu 22 stycznia gmina Gronowo Elbląskie złożyła do biura Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na przedsięwzięcie polegające na remoncie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą źródła ciepła i montażem paneli fotowoltaicznych w miejscowości Fiszewo. 
Obecnie wniosek jest w fazie rozpatrywania.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją