Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Budownictwo i Drogownictwo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionno. Położonej na działkach nr 50oraz 70 obręb Jasionno

  • 17-11-2021
  • Autor: Łukasz Skrzypiński
9 listopada zakonczyły się prace związane z przebudową wewnętrznej drogi gminnej w miejscowosci Jasionno. Inwestycja wykonana przez firmę PARTNER S.C została zrealizowana w ramach bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Olsztynie.
Zakres przedsięwzięcia dotyczył przebudowy drogi gminnej położonej na działkach przejętych z KOWR nr 70 (poprzedni nr ewidencyjny 1/18), 55 (poprzedni nr ewidencyjny 1/49) obręb Jasionno, stanowiąca główną drogę komunikacyjną dla mieszkańców wsi Jasionno (pierwotnie zamieszkałych przez pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych), na odcinku o  długości 338 m.
Jest to jedyna droga stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców wsi Jasionno. Remont obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami do posesji (wielorodzinnych oraz jednorodzinnych) w miejscowości Jasionno. Remont drogi obejmoeał również remont elementów odwodnienia
W celu przeprowadzenia przedmiotowego remontu konieczne było wykonanie następujących drogowych robót budowlanych:
- wykonanie jednokierunkowej nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla kategorii ruchu
- poprawa geometrii skrzyżowań drogi gminnej,
- regulacja łuków drogi gminnej,
- przebudowa zjazdów do posesji,
- remont istniejących elementów odwodnienia.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasionno

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją