Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Budownictwo i Drogownictwo

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczowiska Górne, położonej na działkach nr 153, 130 oraz 166 obręb Karczowiska Górne - ZAKOŃCZONA

  • 17-11-2021
We wrześniu zostały zakończone prace związne z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Karczowiska Górne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie
Zakrez zadania inwestycjnego poegał na przedudowie wewnętrznej drogi gminnej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczowiska Górne oraz ciągu pieszo jezdnego miedzy budynkami, położonej na działkach przejętych z KOWR, stanowiącą główną drogę komunikacyjną dla mieszkańców wsi Karczowiska Górne (pierwotnie zamieszkałych przez pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych), na odcinku o  długości 232 m. Jest to jedyna droga (w swoim schemacie komunikacyjnym) stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców wsi, zarówno budynków jednorodzinnych – bliźniaczych, jak i wielorodzinnych. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami do posesji (wielorodzinnych oraz jednorodzinnych).
 
W celu przeprowadzenia przedmiotowej przebudowy konieczne było wykonanie następujących drogowych robót budowlanych:
  • wykonanie nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla kategorii ruchu,
  • wykonanie części nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm z zastosowaniem obrzeży oraz krawężników,
  • poprawa geometrii skrzyżowań drogi gminnej,
  • regulacja łuków drogi gminnej,
  • przebudowa zjazdów do posesji (zarówno zabudowy jednorodzinnej – bliźniaczej oraz zabudowy wielorodzinnej,
  • remont istniejących elementów odwodnienia wraz z profilacją rowów,
  • remont przepustów,
  • dostosowanie oznakowania pionowego do nowego projektu organizacji ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją