Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Zagospodarowanie Przestrzenne

Wyłożenie projektów planów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wikrowo oraz Karczowisk Górnych

  • 17-03-2021

Szanowni Państwo ,
z przyjemnością informujemy iż Gmina Gronowo Elbląskie znajduje się już na końcowym etapie uzgadniania zmian nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w miejscowościach Karczowiska Górne (etap I) oraz Wikrowo. W dniach od w dniach od 12 LUTEGO 2021 r. do 8 MARCA 2021 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Wikrowo (uchwała Nr XXXII/293/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2019);
 2. Karczowiska Górne (uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2019).
W dniu 1 marca odbyła się również dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych.  W debacie uczestniczyli  Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak, urbaniści „tworzący” MPZP, pracownicy urzędu oraz osoby (2 osoby) z lokalnej społeczności zainteresowane dokonanymi zmianami. Do projektów MPZP wniesione zostały dotychczas trzy uwagi, które obecnie są analizowane przez współpracujących z Urzędem Gminy urbanistów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2021 r.
O dalszych poczynaniach będziemy informować w kolejnych postach… PONIEWAŻ PRZED NAMI DUŻE  ZMIANY !
Poniżej znajduje się link do projektów w/w Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 

3Galeria zdjęć: wyłożenie planu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją