Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Zagospodarowanie Przestrzenne

Kolejne obszary do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego!

  • 07-04-2021
31 marca 2021 roku  się XXIV Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie, na której podjęto kolejną  uchwałę o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Kopanka Pierwsza.  Zmiana MPZP w tej miejscowości będzie obejmowała tylko fragment obszaru, ale jest to bardzo ważny obszar dla rozwoju miejscowości. Prace nad opracowaniem nowego planu będą prowadzone równocześnie z pracami dotyczącymi opracowania planu dla miejscowości Jegłownik.
Uchwała zmieniająca plan w miejscowości Jegłownik została podjęta w 2018, jednak na sytuację związana z planami przebudowy drogi krajowej nr 22 nie było możliwości przeprowadzenia prac planistycznych.  Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Pan Marcin Ślęzak przez cały czas prowadził intensywne rozmowy i ustalenia z GDDKiA w Olsztynie na temat określenia szczegółów planowanej przebudowy DK22 na obszarze gminy.  W 2020 roku nie określony był jeszcze konkretny przebieg drogi krajowej, rozważano dwie opcje: tzw. „prostowanie zakrętów” oraz budowa obwodnicy Jegłownika.
W 2021 roku  Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycyjny budowy obwodnicy Jegłownika. Z informacji Ministerstwa Infrastruktury wynika, że budowa obwodnicy Jegłownika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 22 ma na celu zastąpienie niedostosowanego do nośności 11,5 t/oś odcinka drogi. Obwodnica powstanie po nowym śladzie. W ramach zadania wybudowane zostanie jedno skrzyżowanie, dwa obiekty mostowe oraz oświetlenie drogowe. Planowana jest również budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Zadanie stanowi część programu wzmocnienia DK22 na całym odcinku przebiegającym przez województwo warmińsko–mazurskie. Projekt przewidziano do realizacji w latach 2024–2028.  Podjęcie decyzji o przebiegu drogi krajowej nr 22 pozwoliło Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie na kontynuację prac planistycznych w Jegłowniku.
Link do pisma Ministra w sprawie budowy obwodnicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją