Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Zagospodarowanie Przestrzenne

Wyłożenie projektów planów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Fiszewo oraz Karczowisk Górnych

  • 20-05-2021
Szanowni Państwo ,
z przyjemnością informujemy iż Gmina Gronowo Elbląskie znajduje się już na końcowym etapie uzgadniania zmian nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowościach Karczowiska Górne (etap II) oraz Fiszewo. W dniach od w dniach od 16 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. miało miejsce wyłożenie do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
1. Karczowiska Górne (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie NR XIII/75/2019 dnia 30 grudnia  2019r);
 2. Fiszewo - działka nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gm. Gronowo Elbląskie (uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr X/57/2019 z dnia 25 września  2019r.)
 
W dniu 10 maja odbyła się również dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych.  W debacie uczestniczyli  Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak, urbaniści „tworzący” MPZP oraz pracownicy urzędu. W czasie debaty publicznej nie zgłosiła się żadna osoba chcąca wnieść uwagi do wyłożonych Miejscowych Planów. Do projektów MPZP nie zostały  wniesione uwagi, chodź zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. W dalszym ciągu uwagi można wnosić na piśmie do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.
O dalszych poczynaniach będziemy informować w kolejnych postach! Poniżej znajduje się link do projektów w/w Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: wyłożenie planu Karczowiska i Fiszewo

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją