Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/5336/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-gronowo-elblaskie.html

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-czerwiec 2024

  • 28-12-2023