Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Programy Rządowe

Aktywna tablica – Edycja 2022 r.

  • 17-11-2022
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak podpisał umowę nr 531.4.25.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”. W ramach tego programu na zakupione zostaną  pomoce dydaktyczne i do terapii   do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Zespole Szkół w Jegłowniku oraz do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim
Gmina Gronowo Elbląskie w ramach zawartej umowy otrzyma dotację celową w kwocie 70.000,00 zł. Na realizacje tego zadania Gminy zapewnia wkład własny w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.tj. 17.500,00 zł
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2022 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją