Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Programy Rządowe

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2023

  • 30-05-2023
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2023
 
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie – Marcin Ślęzak podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Krzysztofa Marka Nowackiego – Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  na zakup książek - nowości wydawniczych, w tym lektur, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki  szkolnej realizację  działań  promujących  czytelnictwo  w  ramach  
Priorytetu  3   „Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
Dotację celową z budżetu państwa otrzymała: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim - kwota dofinansowania: 12 000,00 zł
Gmina Gronowo Elbląskie w ramach zawartej umowy zapewnia wkład własny dla szkoły w wysokości co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.
Termin realizacji umowy: 31 grudzień 2023 r.
 
W związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025″ w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, zamieszczamy poniższy plakat informacyjny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją