Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Jak się zachować

COVID-19

  • 13-10-2020
 
 
Szanowni Państwo,
 
Od kilku miesięcy funkcjonujemy w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Warunkiem ochrony przed zakażeniem koronawirusem jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – prawidłowe noszenie maseczki, częste mycie i odkażanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.
 
Ministerstwo Zdrowia, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia, zwróciło się z prośbą o kolportaż plakatów informacyjnych dot. bezpieczeństwa epidemicznego i zasad odbywania kwarantanny. 
W związku z powyższym przesyłamy elektroniczną wersję dwóch plakatów z prośbą o wydruk i umieszczenie plakatów w  placówkach w miejscu widocznym dla klientów, pracowników (uczniów) na administrowanym terenie.
Plakaty mogą być także umieszczone na Państwa stronach internetowych. Pierwszy plakat dotyczy ogólnych informacji na temat koronawirusa, zaś drugi informuje o zasadach odbywania kwarantanny.
 
Serdecznie dziękujemy za pomoc w kolportażu plakatów i co za tym idzie z możliwością dotarcia do jak największej liczby odbiorców w  najkrótszym czasie. Zależy nam, by te informacje trafiły bezpośrednio w miejsca, które skupiają klientów. 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją