Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Dalszy remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie

  • 17-03-2021
W roku 2020 w ramach uzyskanego dofinasowania udzielonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gmina Gronowo Elbląskie wyremontowała część drogi gminnej w ciągu, której przebiega ulica Osiedlowa w Gronowie Elbląski. Jednak to nie koniec. Na samym początku, kiedy pojawiła się możliwość na ponowne składanie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową udzielaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina bez wahania przystąpiła do działania.
 
W styczniu został napisany i złożony kolejny wniosek o dofinasowanie remontu dalszego odcinka ulicy Osiedlowej.Obecny projekt remontu zakłada wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z warstwą ścieralną o szerokości około 4 m, poprawę istniejącej geometrii skrzyżowań, remont istniejących elementów odwodnienia a także wykonanie zjazdów i dojść do budynków mieszkalnych.
Obecnie wniosek czeka na rozstrzygnięcie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją