Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Remont drogi w Fiszewie, Karczowiska Górnych i Dworkach

  • 17-03-2021
W dniu 30 grudnia 2020 roku pojawiło się ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów o naborze wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Wnioski można było składać do 12 lutego 2020 roku, co też gmina uczyniła. Konkurs ograniczał ilość składanych wniosków maksymalnie do trzech i na nie więcej niż trzy inwestycje. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Panstwowe Gospodarstwa Rolne.
 
Gmina wykorzystała w pełni możliwości rozporządzenia i złożyła trzy wnioski na remont dróg gminnych w miejscowości: Fiszewo, Karczowiska Górne oraz Dworki. Złożony wniosek na remont drogi w miejscowości Fiszewo zakłada wyremontowanie odcinka około 2,7 km w technologii płytowej. Podobną technologię remontu zakłada wniosek opisujący założenia remontowe drogi gminnej w miejscowości Karczowiska Górne na odcinku około 1,8 km.
Jedynie nawierzchnie asfaltową założono we wniosku o modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Dworki.
Szczegółowe zasady i tryb oceny wniosków określa uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662, z późn. zm.).
Informacje na temat rozstrzygnięcia i wyników konkursu nie są jeszcze znane, cały czas trwa rozpatrywanie złożonych wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją