Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim

  • 09-05-2023
 
Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
 
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
 
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim”
 
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 18,00 kWp wraz z podkonstrukcją. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych
 
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
 
Wartość całkowita projektu: 2 445 567,01 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 253 214,92 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Termo UG

W czerwcu bieżacego roku zakończyły się prace budowlane prowadzone na budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląski. Firma P.P.H.U "DAW-MAR" z Kwidzyna wykonała szereg prac budowlanych zarówno w części administracyjnej jaki i w częśći magazynwo gospodarczej budynku obejmujących miedzy innymi:
  • izolację termiczną ścian zewnętrznych,
  • izolację termiczną ścian fundamentowych,
  • wymianę okien
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • skucie luźnych tynków.
  • zabezpieczenie ścian preparatami p. wilgociowymi i p. grzybowymi. Uzupełnienie zniszczonych skorodowanych tynków oraz spoin, wzmocnienie narożników,
  • odkopanie (odcinkowo) ścian fundamentowych, zabezpieczenie p.wilgociowo dyspersyjną masą bitumiczno- kauczukową, wodną do konserwacji i hydroizolacji fundamentów i gruntowania. W przypadku skorodowanych fundamentów – uzupełnienie, wzmocnienie.
  • zdemontowanie rynien i rur spustowych i zamontowanie nowych
  • dostosowanie pomieszczenia palacza dla potrzeb pomieszczenia technicznego:
Przeprowadzone prace budowlane przyczyniły się również do wykonania kilku założeń planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją