Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Przebudowa drogi gminnej w Oleśnie

  • 07-02-2024
 
Od paru lat sukcesywnie była remontowana droga gminna nr 102062N  w miejscowosci Oleśno, którą pod koniec roku 2023 udało  sie ukonczyć i tym samym zamknąć całościowe prace związane z wymianą nawierzchni szutrowej na betonową. Ostatnie dwa odcinki przebudowywane odpowiednio w 2022 roku jaki 2023 roku zostały wykonane dzięki dofinansowaniu pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: FOGR2024

Zakres przedsięwzięcia dotyczył przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Oleśno, stanowiącej główną drogę komunikacyjną dla mieszkańców wsi, na odcinku o długości 222 m. Jest to jedyna droga (w swoim schemacie komunikacyjnym) stanowiąca dojazd do posesji mieszkańców. Przebudowa obejmowała wykonanie nowej konstrukcji drogi o nawierzchni z drogowych płyt betonowych, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego oraz regulację istniejących zjazdów do nieruchomości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją