Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Przebudowa sieci drogowej w miejscowości Jegłownik

  • 07-02-2024
W ramach drugiej edycji Rządowego Programu  "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” udało się zmodernizować  sieć drogową w miejscowości Jegłownik. Modernizacja obejmowała kilka dróg publicznych w ciągu których przebiegały ulice Młynska, Szkolna, Leśna, Długa, Krótka, Różana, Lipowa, Nowodworska.  Firma wykonująca prace budowlane borykała się z niemałymi problemami technicznymi wykonania zadania choćby z uwagi na ciągłe użytkowanie ulic przez mieszkańców co wyklucało całkowite ich zamknięcie i wyłaczenie z eksploatacji na czas prowadzonych prac budowlanych.  Dzięki wyrozumiałości mieszkanców, sprzyjających warunkach pogodowych oraz wzorowej organizacji wykonawcy modernizacja przebiegła sprawie a jej efekt przyniósł oczekiwane rezultaty wizualne, techniczne i zpaewiające bezpieczeństwo.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Polski ład - sieć drogowa w Jegłowniku

 W celu wykonania inwestycji konieczne było wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na:
- wykonaniu dwukierunkowej nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla kategorii ruchu KR1 SMA 16 JENA gr. 5cm, o szer. 3,00 do 3,50m,
- wykonaniu nowej nawierzchni skrzyżowań z SMA 16 JENA gr. 5cm,
- poprawie geometrii skrzyżowań drog gminnych,
- regulację łuków drog,
- wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na istniejących zjazdach i dojściach do posesji,
- renowacji istniejących rowów odwodniających wraz z umocnieniem dna i skarp płytami MEBA,
- wykonaniu remontu przepustów pod zjazdami i drogą z rur fi 50 wraz z prefabrykowanymi ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami
- wykonaniu umocnień poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 15cm - wykonanie bet. ścieków trójkątnych wraz z umocnieniem wylotu na skarpie brukowcem na betonie C8/10
- wymianie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania pionowego 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją