Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych - Podsumowanie roku 2023

  • 07-02-2024
I w 2023  gmina Gronowo Elbląskie brała udział w konkursach w ramach których złostało złożonych klkanaście wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji po uzyskaniu odpoiwenich kwot  dofinasowania.  Krótkie podumowanie złożonych aplikacji poniżej.
 
Zadanie inwestycyjne Status
Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinasowanie - Zrealizowano
 
 
Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ul. Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Odbudowa zabytkowej dzwonnicy w Fiszewie oraz Wymiana okien i renowacja drzwi wejściowych w kościele pod wezwaniem MBNP w Jegłowniku
 
Otrzymano dofinansowanie -  W trakcie realizacji
 
 
 
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Karczowiska Górne
 
Nie otrzymano dofinasowania
 
 
 
Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 102032N tj. ul. Leśnej w miejscowości Jegłownik
 
Otrzymano dofinansowanie- W trakcie realizacji
 
 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dworki
 
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga – Etap I
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Odnowa zabytków kultury menonickiej tj. cmentarzy ewangelicko – menonickich w miejscowości Fiszewo oraz Rozgart
 
Nie otrzymano dofinasowania
 
 
 
Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Kontynuacja przebudowy sieci drogowej w miejscowości Jegłownik rozpoczętej w ramach dofinasowania z drugiej edycji programu Polski Ład
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga etap II oraz Nogat
 
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją