Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Inwestycje

Remont dworca coraz bliżej!

  • 13-02-2024
Zabytkowy dworzec  w Gronowie Elbląskim z II połowy XIX wieku, dziś nieczynny i wyłączony z użytkowania zostanie przebudowany z dbałością o historyczne detale. Jego wnętrze będzie funkcjonalne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi.
(Przykładowa wizualizacja pobrana ze strony:https://dziennikelblaski.pl/976843,WIZUALIZACJA-Tak-zmienia-sie-dworce-w-Gronowie-Elblaskim-i-Pasleku.html)
W związku z podpisanym w lipcu 2023 roku porozumieniem, w którym samorząd zobowiązał się  do wynajęcia przestrzeni części dworca kolejowego (około 300 mkw) celem  uruchomienia m.in. świetlicy, salki terapii zajęciowej, pomieszczenia gminnego ośrodka pomocy społecznej lub punktu obsługi mieszkańca w dniu 9 lutego w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyło się spotkanie pracowników oraz Wójta Gminy, na którym analizowane były projekty przebudowy dworca kolejowego oraz adaptacji przestrzeni przeznaczonych dla jst.
Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych zostanie szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do zajmowanych przez samorządy pomieszczeń na piętrach zapewnią windy.
Metamorfozę przejdzie także najbliższe otoczenie dworca. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingów dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury oraz uporządkowanie zieleni.
Przebudowa dworca kolejowego finansowana będzie ze środków własnych Polskich Kolei Państwowych S.A. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektów wraz z placem przydworcowym odpowiedzialna jest firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Następnie, po zakończeniu powyższych prac, PKP S.A. ogłoszą postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia inwestycji to 2026 rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją