Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe

  • 05-03-2024
 
    Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
 
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590 zł
 
         Informacja skierowana jest do osób, które przekroczyły poprzednie kryterium dochodowe, oraz nowych beneficjentów których dochód kwalifikuje do złożenia wniosku.
         W sprawie wszelkich dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim.
 
Numer telefonu: 55/231/56/10 wew. 13 lub 507/161/886

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją