Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/

Pozostałe aktualności

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • 11-01-2024
informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Zgłoszenia powinien dokonać właściciel lub użytkownik nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 8, a także w załączniku poniżej artykułu.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy
w Gronowie Elbląskim.
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia
 
UWAGA
Przedmiotowe zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), bądź przydomowych oczyszczalni ścieków nie składają właściciele nieruchomości,
podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
>WNIOSEK ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW + Klauzula informacyjna <
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją