Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu dla Wójta Gminy

 
   
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2019!
 
Dnia 24 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie odbyła się Sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.
Wiodącym tematem był Raport o Stanie Gminy Gronowo Elbląskie, który zgodnie
z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy ma obowiązek przedstawić Radzie Gminy. Przedmiotowy raport dostępny jest na stronie BIP Gminy Gronowo Elbląskie: https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/6938/raport-o-stanie-gminy-gronowo-elblaskie-za-rok-2019r.html
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podczas Sesji po zapoznaniu się z sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 r., sprawozdaniem finansowym, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rok.
 
 
 
   
   
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 7:00 do 17:00
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140