Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGospodarka Komunalna

W związku z awarią pojazdu firmy KOMA

INFORMACJA do wszystkich mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dodatku węglowego

INFORMACJA 
 
W związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie zwraca się z prośbą o niezwłoczne podanie informacji o zamiarze zakupu węgla na podstawie w/w projektu ustawy.
 
Informację można przekazywać drogą e-mail m.debowska@gminagronowo.pl lub telefonicznie na numer 55 231 56 13, lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
 
Zebrane w ten sposób dane posłużą do oszacowania ilości i asortymentu węgla, który Gmina Gronowo Elbląskie zakupi i będzie oferować
poszczególnym gospodarstwom  domowym na  warunkach określonych w w/w projekcie ustawy.
 
UWAGA! maksymalna ilość zamówienia to 1,5 tony węgla (groszek, orzech)

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Informujemy, że od 16 maja 2022  r. (poniedziałek) pracownicy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie rozpoczną kontrole przydomowych kompostowników.
Kontrole odbędą się w wybranych punktach adresowych na terenie gminy Gronowo Elbląskie, zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których mieszkańcy oświadczyli, że posiadają kompostownik.
W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niekompostowania w nim bioodpadów, bądź jeśli właściciel danej nieruchomości uniemożliwi przeprowadzenie oględzin, Wójt Gminy Gronowo Elbląskie w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za posiadanie kompostownika. Ponowne prawo do zwolnienia może przysługiwać po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT

ZAWIADOMIENIE
 
O ZMIANIE  WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.05.2022 r.
 
W związku z uchwaleniem nowej Uchwały nr XXXV/2016/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłat będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego.
 
czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 
czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

WÓJT GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ  GMINY  GRONOWO  ELBLĄSKIE
PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY 
czytaj dalej

Płukanie sieci wodociągowej na terenie gminy Gronowo Elbląskie

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 22.03.2021 roku do 27.03.2021 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gmin Gronowo Elbląskie oraz Elbląg (na obszarze obsługiwanym przez naszą spółkę).
Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.
czytaj dalej

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Fiszewo

Szanowni mieszkańcy,
w imieniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, w związku z awarią przyłacza informujemy, że w dniu 18 marca 2021 roku od godziny 7:30 do godziny 15:00 zostanie wstrzymana dostawa wody w miejscowości Fiszewo.
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140