Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńZarządzanie Kryzysowe

UWAGA!!!! GRYPA PTAKÓW!!! NIELEGALNY OBRÓT I SPRZEDAŻ DROBIU!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków  
 
UWAGA!!!!
GRYPA PTAKÓW!!!
NIELEGALNY OBRÓT I SPRZEDAŻ DROBIU!
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u kur niosek w powiecie elbląskim. Są to ogniska wtórne związane zakupem zarażonych kur z powiatu żuromińskiego. Na terenie województwa mazowieckiego stwierdzono już kilkadziesiąt ognisk HPAI (grypy ptaków). Choroba występuje zarówno w stadach reprodukcyjnych kur, jak i niosek konsumpcyjnych. Ponieważ wielu pośredników obwoźnych, sprzedających drób przyzagrodowy pochodzi z terenów zapowietrzonych (gm. Żuromin, Bieżuń, Lubowidz) powiat żuromiński, gm. Radzanów (powiat mławski) i zagrożonych (pozostałe gminy tych powiatów) stwierdza się przypadki nielegalnego obrotu drobiem i sprzedaż drobiu bez stosownych zezwoleń Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla lokalizacji fermy, z której pochodzi sprzedawany drób. Drób do sprzedaży, pochodzący z terenów zapowietrzonych czy zagrożonych, co jest zakazane, może w pierwszym momencie osiągać stosunkowo niskie ceny.
W przypadku zakupu drobiu z nielegalnego źródła (bez wspomnianego wyżej zezwolenia), od podmiotu, który nie posiada w/w zgody i posiada drób z terenów zapowietrzonego lub zagrożonego i nie wystawia dokumentów sprzedaży, w związku z czym nie można go później zidentyfikować może być źródłem HPAI w naszym powiecie. Nabycie takiego drobiu jest również nielegalne.
Zasady ochrony drobiu przed chorobą –chów przyzagrodowy
  • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
  • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
  • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
  • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
  • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140