Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

Wykaz Nieruchomości

WÓJT GMINY
GRONOWO ELBLĄSKIE
WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI   DO   DZIERŻAWY  Z  DNIA  08 kwietnia 2021r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 713)                                              oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U z 2020r. poz. 1990)
 
 
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy
Sposób zapłaty
Forma oddania
nieruchomości
Nr KW
Nr działki
1.
EL1E/00019227/6
cz. dz.
28/28
30,20 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie:
K-13 tj. Garaże.
 
96,64 zł
+ VAT
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej do                3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
2
EL1E/00019227/6
cz. dz.
28/28
31 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie:
K-13 tj. Garaże.
 
99,20 zł
+ VAT
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej do                3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
3
EL1E/00019227/6
cz. dz.
28/28
33 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie:
K-13 tj. Garaże.
 
105,60 zł
+ VAT
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej do                3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
4
EL1E/00019227/6
cz. dz.
28/28
33 m2
Nieruchomość gruntowa  obręb Gronowo Elbląskie
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefie:
K-13 tj. Garaże.
 
105,60 zł
+ VAT
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej do                3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
5
EL1E/00016298/3
cz. dz.
72/7
0,15 ha
Nieruchomość gruntowa  obręb Rozgart
Zgodnie z MPZP nieruchomość leży w strefach:
T-14 tj. Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
T-9 tj. Tereny rolne,
0-2B,OW,K tj. strefa ochrony konserwatorskiej.
 
225,00 zł
(rocznie)
Do 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej do                3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie na okres 21 dni od dnia 08 kwietnia 2021r.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz  na stronie internetowej urzędu                i w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go w gablotach ogłoszeniowych sołectw na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 14 (piętro) Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie.
 
WÓJT GMINY
/-/Marcin Ślęzak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140