Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

JUBILEUSZ 50-LECIA UTWORZENIA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

W środę tj. 24 maja 2023 roku w świetlicy przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia utworzenia Gminy Gronowo Elbląskie. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Dorosz powitał zaproszonych gości.
W drugiej części XLVII Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie uczestniczyli m.in. byli Wójtowie, byli Przewodniczący Rady Gminy, Radny Powiatowy, obecni Radni Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy.
            Podczas uroczystości Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejszy dzień jest okazją do podsumowania i oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Przypomniał on historyczne fakty, które miały wpływ na obecny kształt Gminy Gronowo Elbląskie tj. 50 lat temu Uchwałą Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie Gdańskim utworzono Gminę Gronowo Elbląskie.
 
 
 
Na czele władzy wykonawczej jako Naczelnicy Gminy Gronowo Elbląskie stali:
Pan Tomasz Sambor (1973-1977)
Pan Henryk Madej (1977 – 1981)
Pan Tadeusz Baczis (1982-1984)
Pan Tomasz Sambor (1984-1990).
 
W latach 1989 -1990 w Polsce przeprowadzono kolejną reformę administracyjną przywracającą ustrój samorządowy, mający na celu budowę samorządności. W 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów lokalnych. W wyniku tej reformy przywrócono stanowisko Wójta Gminy.
 
Po 1990 roku funkcję Wójta Gminy Gronowo Elbląskie pełnili:
Pan Adam Okruciński (1990-1996)
Pan Konrad Wiśniewski (1996 – 2002)
Pan Aleksander Lewicki (2002-2012)
Pani Jadwiga Pliszka (2012)
Pan Marcin Ślęzak (od 2012).
 
Natomiast na czele Rady Gminy Gronowo Elbląskie stanęli:
Pan Ireneusz Górski (1990 – 1993)
Pan Stanisław Sudoł (1993 – 1998)
Pan Ryszard Grabowski (1998 – 2002)
Pan Waldemar Badeński (2002 – 2003)
Pan Zenon Urbaniak (2003 – 2010)
Pan Roman Puchalski (2010 – 2014)
Pan Krzysztof Dorosz (od 2014). 
 
Wójt Gminy Pan Marcin Ślęzak podziękował wszystkim, którzy od samego początku przyczyniali się do tego, żeby nasza gmina rozwijała się intensywnie, a mieszkańcom żyło się coraz lepiej
Nie zabrakło okolicznościowych przemówień oraz programu artystycznego przygotowanego przez uczniów z Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i z Zespołu Szkół w Jegłowniku.