Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńInwestycje

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim

Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim”
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych.
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
Wartość całkowita projektu: 1 600 641,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 358 944,79 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Termo UG

W czerwcu bieżacego roku zakończyły się prace budowlane prowadzone na budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląski. Firma P.P.H.U "DAW-MAR" z Kwidzyna wykonała szereg prac budowlanych zarówno w części administracyjnej jaki i w częśći magazynwo gospodarczej budynku obejmujących miedzy innymi:
  • izolację termiczną ścian zewnętrznych,
  • izolację termiczną ścian fundamentowych,
  • wymianę okien
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • skucie luźnych tynków.
  • zabezpieczenie ścian preparatami p. wilgociowymi i p. grzybowymi. Uzupełnienie zniszczonych skorodowanych tynków oraz spoin, wzmocnienie narożników,
  • odkopanie (odcinkowo) ścian fundamentowych, zabezpieczenie p.wilgociowo dyspersyjną masą bitumiczno- kauczukową, wodną do konserwacji i hydroizolacji fundamentów i gruntowania. W przypadku skorodowanych fundamentów – uzupełnienie, wzmocnienie.
  • zdemontowanie rynien i rur spustowych i zamontowanie nowych
  • dostosowanie pomieszczenia palacza dla potrzeb pomieszczenia technicznego:
Przeprowadzone prace budowlane przyczyniły się również do wykonania kilku założeń planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140