Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńInwestycje

Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim

Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim”
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych.
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
Wartość całkowita projektu: 3 560 213,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 022 620,84 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim

Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim”
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych.
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
Wartość całkowita projektu: 1 600 641,68 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 358 944,79 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Termo UG

Dalszy remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie

W roku 2020 w ramach uzyskanego dofinasowania udzielonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gmina Gronowo Elbląskie wyremontowała część drogi gminnej w ciągu, której przebiega ulica Osiedlowa w Gronowie Elbląski. Jednak to nie koniec. Na samym początku, kiedy pojawiła się możliwość na ponowne składanie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową udzielaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina bez wahania przystąpiła do działania.
 
czytaj dalej

Remont drogi w Fiszewie, Karczowiska Górnych i Dworkach

W dniu 30 grudnia 2020 roku pojawiło się ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów o naborze wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Wnioski można było składać do 12 lutego 2020 roku, co też gmina uczyniła. Konkurs ograniczał ilość składanych wniosków maksymalnie do trzech i na nie więcej niż trzy inwestycje. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Panstwowe Gospodarstwa Rolne.
 
czytaj dalej

Remont drogi gminnej nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie – Etap II

Niedawno zakonczył sie kolejny etap remontu ulicy Osiedlowej w Gronowie Elbląskim. Realizacja zadania została zrealizowana w ramach bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie.
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jasionno

Droga w miejscowości Jasionno dawniej należała do Agencji Nieruchomości Rolnych oddziału terenowego w Olsztynie (obecnie KOWR), która została przekazana na własność gminy Gronowo Elbląskie aktem notarialnym w 2007 roku. 
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionno. Położonej na działkach nr 50oraz 70 obręb Jasionno

9 listopada zakonczyły się prace związane z przebudową wewnętrznej drogi gminnej w miejscowosci Jasionno. Inwestycja wykonana przez firmę PARTNER S.C została zrealizowana w ramach bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Olsztynie.
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej prowadzącej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczowiska Górne, położonej na działkach nr 153, 130 oraz 166 obręb Karczowiska Górne - ZAKOŃCZONA

We wrześniu zostały zakończone prace związne z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Karczowiska Górne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie
czytaj dalej

Wsparcie finansowe na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych - Podsumowanie roku 2022

Do końca października 2022 roku Gmina Gronowo Elbląskie złożyła 18 wniosków o dofinasowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych.  Wartość zadań inwestycyjnych według wniosków wynosi łącznie   90 240 023,42 zł  złotych.
Status złożonych wniosków jest na różnych poziomach, niektóre z nich już zostały zrealizowane po otrzymanym wsparciu finansowym, niektóre są w realizacji, kilka czeka na rozstrzygnięcie konkursu. Również na liście znalazły się wnioski, które pomimo prawidłowego przygotowania wniosku nie otrzymały wsparcia finansowego.  
czytaj dalej

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Karczowiska Górne.

Z początkiem października zostały zakończone prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Karczowiska Górne. Zadanie zostało zrealizowane w ramach udzielonej bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
UG_Gronowo_Elblaskie
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140