Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńInwestycje

Remont dworca coraz bliżej!

Zabytkowy dworzec  w Gronowie Elbląskim z II połowy XIX wieku, dziś nieczynny i wyłączony z użytkowania zostanie przebudowany z dbałością o historyczne detale. Jego wnętrze będzie funkcjonalne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi.
(Przykładowa wizualizacja pobrana ze strony:https://dziennikelblaski.pl/976843,WIZUALIZACJA-Tak-zmienia-sie-dworce-w-Gronowie-Elblaskim-i-Pasleku.html)
czytaj dalej

Wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych - Podsumowanie roku 2023

I w 2023  gmina Gronowo Elbląskie brała udział w konkursach w ramach których złostało złożonych klkanaście wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji po uzyskaniu odpoiwenich kwot  dofinasowania.  Krótkie podumowanie złożonych aplikacji poniżej.
 
czytaj dalej

Przebudowa sieci drogowej w miejscowości Jegłownik

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu  "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” udało się zmodernizować  sieć drogową w miejscowości Jegłownik. Modernizacja obejmowała kilka dróg publicznych w ciągu których przebiegały ulice Młynska, Szkolna, Leśna, Długa, Krótka, Różana, Lipowa, Nowodworska.  Firma wykonująca prace budowlane borykała się z niemałymi problemami technicznymi wykonania zadania choćby z uwagi na ciągłe użytkowanie ulic przez mieszkańców co wyklucało całkowite ich zamknięcie i wyłaczenie z eksploatacji na czas prowadzonych prac budowlanych.  Dzięki wyrozumiałości mieszkanców, sprzyjających warunkach pogodowych oraz wzorowej organizacji wykonawcy modernizacja przebiegła sprawie a jej efekt przyniósł oczekiwane rezultaty wizualne, techniczne i zpaewiające bezpieczeństwo.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Polski ład - sieć drogowa w Jegłowniku

Przebudowa drogi gminnej w Oleśnie

 
Od paru lat sukcesywnie była remontowana droga gminna nr 102062N  w miejscowosci Oleśno, którą pod koniec roku 2023 udało  sie ukonczyć i tym samym zamknąć całościowe prace związane z wymianą nawierzchni szutrowej na betonową. Ostatnie dwa odcinki przebudowywane odpowiednio w 2022 roku jaki 2023 roku zostały wykonane dzięki dofinansowaniu pozyskanego z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: FOGR2024

Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim

Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim”
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych.
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
Wartość całkowita projektu: 5 437 112,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 131 975,70 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Termomodernizacja budynku byłego gimnazjum

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim

 
Beneficjent: Gmina Gronowo Elbląskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Oś Priorytetowa 4  - Efektywność energetyczna
 
Działanie 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 
Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
 
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim”
 
Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim – poprzez kompleksową i głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej zarządzanego przez Gminę, modernizację systemu grzewczego, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 18,00 kWp wraz z podkonstrukcją. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynku użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych
 
Efekty projektu: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej 
 
Wartość całkowita projektu: 2 445 567,01 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich: 1 253 214,92 zł
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Termo UG

Dalszy remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie

W roku 2020 w ramach uzyskanego dofinasowania udzielonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gmina Gronowo Elbląskie wyremontowała część drogi gminnej w ciągu, której przebiega ulica Osiedlowa w Gronowie Elbląski. Jednak to nie koniec. Na samym początku, kiedy pojawiła się możliwość na ponowne składanie wniosków o bezzwrotną pomoc finansową udzielaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina bez wahania przystąpiła do działania.
 
czytaj dalej

Remont drogi w Fiszewie, Karczowiska Górnych i Dworkach

W dniu 30 grudnia 2020 roku pojawiło się ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów o naborze wniosków o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Wnioski można było składać do 12 lutego 2020 roku, co też gmina uczyniła. Konkurs ograniczał ilość składanych wniosków maksymalnie do trzech i na nie więcej niż trzy inwestycje. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Panstwowe Gospodarstwa Rolne.
 
czytaj dalej

Remont drogi gminnej nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie – Etap II

Niedawno zakonczył sie kolejny etap remontu ulicy Osiedlowej w Gronowie Elbląskim. Realizacja zadania została zrealizowana w ramach bezzwrotnej pomocy finasowej udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odział Terenowy w Olsztynie.
czytaj dalej

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jasionno

Droga w miejscowości Jasionno dawniej należała do Agencji Nieruchomości Rolnych oddziału terenowego w Olsztynie (obecnie KOWR), która została przekazana na własność gminy Gronowo Elbląskie aktem notarialnym w 2007 roku. 
czytaj dalej
1 2

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140