Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńInwestycje

Przebudowa sieci drogowej w miejscowości Jegłownik

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu  "Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” udało się zmodernizować  sieć drogową w miejscowości Jegłownik. Modernizacja obejmowała kilka dróg publicznych w ciągu których przebiegały ulice Młynska, Szkolna, Leśna, Długa, Krótka, Różana, Lipowa, Nowodworska.  Firma wykonująca prace budowlane borykała się z niemałymi problemami technicznymi wykonania zadania choćby z uwagi na ciągłe użytkowanie ulic przez mieszkańców co wyklucało całkowite ich zamknięcie i wyłaczenie z eksploatacji na czas prowadzonych prac budowlanych.  Dzięki wyrozumiałości mieszkanców, sprzyjających warunkach pogodowych oraz wzorowej organizacji wykonawcy modernizacja przebiegła sprawie a jej efekt przyniósł oczekiwane rezultaty wizualne, techniczne i zpaewiające bezpieczeństwo.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Polski ład - sieć drogowa w Jegłowniku

 W celu wykonania inwestycji konieczne było wykonanie robót budowlanych drogowych polegających na:
- wykonaniu dwukierunkowej nowej bitumicznej jezdni z warstwą ścieralną dla kategorii ruchu KR1 SMA 16 JENA gr. 5cm, o szer. 3,00 do 3,50m,
- wykonaniu nowej nawierzchni skrzyżowań z SMA 16 JENA gr. 5cm,
- poprawie geometrii skrzyżowań drog gminnych,
- regulację łuków drog,
- wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na istniejących zjazdach i dojściach do posesji,
- renowacji istniejących rowów odwodniających wraz z umocnieniem dna i skarp płytami MEBA,
- wykonaniu remontu przepustów pod zjazdami i drogą z rur fi 50 wraz z prefabrykowanymi ściankami żelbetowymi ze skrzydełkami
- wykonaniu umocnień poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 15cm - wykonanie bet. ścieków trójkątnych wraz z umocnieniem wylotu na skarpie brukowcem na betonie C8/10
- wymianie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania pionowego 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140