Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńInwestycje

Wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych - Podsumowanie roku 2023

I w 2023  gmina Gronowo Elbląskie brała udział w konkursach w ramach których złostało złożonych klkanaście wniosków o dofinasowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji po uzyskaniu odpoiwenich kwot  dofinasowania.  Krótkie podumowanie złożonych aplikacji poniżej.
 
Zadanie inwestycyjne Status
Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinasowanie - Zrealizowano
 
 
Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ul. Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Odbudowa zabytkowej dzwonnicy w Fiszewie oraz Wymiana okien i renowacja drzwi wejściowych w kościele pod wezwaniem MBNP w Jegłowniku
 
Otrzymano dofinansowanie -  W trakcie realizacji
 
 
 
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego w miejscowości Karczowiska Górne
 
Nie otrzymano dofinasowania
 
 
 
Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 102032N tj. ul. Leśnej w miejscowości Jegłownik
 
Otrzymano dofinansowanie- W trakcie realizacji
 
 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dworki
 
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga – Etap I
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Odnowa zabytków kultury menonickiej tj. cmentarzy ewangelicko – menonickich w miejscowości Fiszewo oraz Rozgart
 
Nie otrzymano dofinasowania
 
 
 
Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
Kontynuacja przebudowy sieci drogowej w miejscowości Jegłownik rozpoczętej w ramach dofinasowania z drugiej edycji programu Polski Ład
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga etap II oraz Nogat
 
 
Otrzymano dofinansowanie - W trakcie realizacji
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140