Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

WAŻNE! Zmiana w ustawie o dodatku węglowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem uprzejmie informuję, że zgodnie z  obowiązującą od 3 listopada 2022 roku nowelizacją ustawą o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych możliwe jest, aby każdemu z gospodarstw domowych przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.
Oznacza to, że teraz w przypadku kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem dodatek węglowy od 3 listopada jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie stwierdzone zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzenie wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Nie ma już aktualnie zastosowania dotychczasowa zasada "kto pierwszy ten lepszy".
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem informuję, że osoby, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, albo dotychczas nie złożyły jeszcze wniosku, a chciałyby skorzystać z możliwości rządowego wsparcia w postaci dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych zobowiązane są złożyć ponownie wniosek o wnioskowane świadczenie do siedziby GOPS w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140