Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

HARMONOGRAM RODZINNE 2021-2022

 
 
MIESIĄC/ROK
KONTO
KASA
 
2021
2022
2021
2022
PAŹDZIERNIK
21
 
21/22
 
LISTOPAD
19
 
22/23
 
GRUDZIEŃ
13
 
14/15
 
STYCZEŃ
 
18
 
20/21
LUTY
 
15
 
17/18
MARZEC
 
14
 
17/18
KWIECIEŃ
 
15
 
19/20
MAJ
 
13
 
17/18
CZERWIEC
 
17
 
20/21
LIPIEC
 
19
 
21/22
SIERPIEŃ
 
19
 
22/23
WRZESIEŃ
 
16
 
19/20
 
 

Nowy druk o wydanie zaświadczenia oraz informacja dot. programu „Czyste Powietrze”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe druki żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymaganego w ramach programu Czyste Powietrze.
czytaj dalej

Zadbaj o Swoje Bezpieczeństwo

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"

Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego w "Czystym powietrzu"
PAP/AKC    20 lipca 2021 - 15:39
 
Jak wynika z szacunków PAS, w Polsce trzeba jeszcze wymienić 2,7 mln przestarzałych urządzeń grzewczych (fot. Shutterstock)
Od 1 sierpnia nastąpi przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego; będzie ono wstrzymane do dnia publikacji przez Prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym - informuje NFOŚiGW.
 
 
  • NFOŚiGW przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.
  • Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez prezesa GUS obwieszczenia o podatku rolnym.
  • Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".
Jak przypomniano w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, który pozwala sięgnąć po wyższą dotację w "czystym powietrzu", ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
"Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku" - wskazano.
Dlatego jak zwrócił uwagę Fundusz, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego

Informacja Dotycząca Programu Dobry Start

OGŁOSZENIE

 
 
       GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, IŻ RODZICE DZIECI, KTÓRE CHCIAŁYBY UCZESTNICZYĆ W WYPOCZYNKU LETNIM ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE, PROSZENI SĄ O SKŁADANIE  PISEMNEGO WNIOSKU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO
29 KWIETNIA  2021 ROKU.

GOPS Gronowo Elbląskie informuje

GOPS Gronowo Elbląskie informuje, że od 1 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tj. "500+" w formie papierowej.
 
czytaj dalej

Pomoc Żywnościowa

500+ na nowy okres zasiłkowy

harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rok 2021. Jednocześnie informujemy, że przelewy wypłat dokonywane są w pierwszym dniu wypłat w kasie.
 
1 2 3

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 8:30 do 16:30
 
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140