Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPomoc społeczna

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie  Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” edycja 2024
proszone są o zgłosze się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim w nie przekraczalnym terminie do dnia 08.09.2023 r.
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 55-231-56-13 lub
507-161-886

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”
                  na terenie Gminy Gronowo Elbląskie       
         Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje, że Gmina Gronowo Elbląskie rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
czytaj dalej

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Nabór chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi- moduł IV” w 2021
 
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie w zakresie potrzeb na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – moduł IV” w 2021 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres e-doręczenia : 
AE:PL-89266-33934-JCFVI-16
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/UG_Gronowo_Elblaskie/skrytka
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 
 

Godziny Przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:00 do 15:00
środa  od godz. 7:00 do 16:00
piątek od godz. 7:00 do 14:00
 
Kasa czynna :
poniedziałek,wtorek,czwartek,piątek
od godziny 08:00 do 13:00
środa
od godziny 09:00 do 14:00
 
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140