Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

Chcemy więcej

                                 
            W sobotę 03.09.2022 Grupa Nieformalna "Chcemy więcej! " , której osobowości prawnej użycza jednostka OSP Gronowo Elbląskie, zameldowała się na pięknej świetlicy w Wikrowie w celu realizacji projektu “Gotuj z nami – chcemy więcej!”. Tam, wspólnie z mieszkańcami wsi, rozpoczęła się magia gotowania. W ramach warsztatów kulinarnych kolejny raz przygotowane zostały posiłki, które później trafiły do Stowarzyszenia Wystarczy Jeden Uśmiech.
Tym razem pod hasłem "Międzynarodowy Dzień Nie Marnowania Żywności" zwrócona została uwaga na to jak często wyrzucamy produkty, z których moglibyśmy zrobić pyszny posiłek. Niewątpliwie każdemu z nas zdarzyło się np. ugotować za dużo makaronu, który później lądował w śmietniku. I tu właśnie pojawili się członkowie grupy "Chcemy więcej! ".
W ramach warsztatów powstały kotleciki makaronowe z dodatkiem warzyw. Jako mięsny dodatek zaproponowane zostały drobiowe kotlety siekane.
Jako pomysł na przysłowiowe "czyszczenie lodówki" powstało leczo z dużą ilością warzyw dostępnych jeszcze teraz na naszych ogrodach.
W ramach małego deseru przygotowane zostały bajaderki - idealny pomysł na to co zrobić z nie zjedzonych ciastek czy lekko nieudanego ciasta.
Całość warsztatów odbywała się w bardzo miłej atmosferze, pełnej rozmów i wymieniania się swoimi kuchennymi pomysłami na nowe dania.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za przyjęcie nas, współpracę i duże zaangażowanie.
 
 
Członkowie grupy nieformalnej "Chcemy więcej", której osobowości prawnej użycza OSP Gronowo Elbląskie.
 
Sfinansowano ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030
czytaj dalej

Chcemy więcej

                                 
           
            Grupa nieformalna, której osobowości prawnej użycza OSP Gronowo Elbląskie w ramach realizacji projektu “Gotuj z nami – pomagaj innym”, zawitała 09.07.2022 r. do świetlicy wiejskiej w Fiszewie. Frekwencja nas nie zawiodła. Dzięki temu kolejny raz wyszło przepysznieTytuł: ?
Dziś założyciele grupy wraz z mieszkańcami Fiszewa pracowali pod hasłem "Międzynarodowy Dzień Owoca", więc jak się domyślacie wszystkie potrawy były z owoców lub miały ich akcent.
Wszyscy podzielili się obowiązkami i zaczęli działać. W wyniku tego powstała zupa owocowa
z makaronem, wątróbka drobiowa w cebuli i jabłkach z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty. Na deser powstała sałatka owocowa oraz ciasteczka z jabłkami. Łącznie powstało ponad 30 porcji każdego dania.
W całej świetlicy unosił się niesamowity zapach powodujący zwiększony apetyt u wszystkich obecnych Tytuł: ?Całość dopełniały dobre humory i chęć gotowaniaTytuł: ?
Wszystkie dania zostały spakowane i zawiezione do Elbląga. Tam członkowie grupy nieformalnej "Chcemy więcej! " przekazali je na rzecz elbląskiego Stowarzyszenia Wystarczy Jeden Uśmiech.
Bardzo dziękujemy wszystkim za tak owocny dzieńTytuł: ?
Na kolejnych warsztatach widzimy się w sierpniu w Karczowiskach Górnych!
 
 
Członkowie grupy nieformalnej "Chcemy więcej", której osobowości prawnej użycza OSP Gronowo Elbląskie.
 
Sfinansowano ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030
czytaj dalej

WAŻNE! Zmiana w ustawie o dodatku węglowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem uprzejmie informuję, że zgodnie z  obowiązującą od 3 listopada 2022 roku nowelizacją ustawą o dodatku węglowym oraz ustawy o dodatku dla gospodarstw domowych, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych możliwe jest, aby każdemu z gospodarstw domowych przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.
Oznacza to, że teraz w przypadku kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem dodatek węglowy od 3 listopada jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego zostanie stwierdzone zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzenie wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Nie ma już aktualnie zastosowania dotychczasowa zasada "kto pierwszy ten lepszy".
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskiem informuję, że osoby, których wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, albo dotychczas nie złożyły jeszcze wniosku, a chciałyby skorzystać z możliwości rządowego wsparcia w postaci dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych zobowiązane są złożyć ponownie wniosek o wnioskowane świadczenie do siedziby GOPS w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

Opieka wytchnieniowa

 Programy Rządowe 2023
 „Opieka wytchnieniowa”
 
 
 
            Osoby zainteresowane współpracą oraz chęcią udziału w Programie  „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku,  prosimy zgłaszać się osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr 55 231 56 10 (w godz. 7.00-15.00).
Zebrane informacje posłużą do opracowania zapotrzebowania w tym zakresie.
Informujemy, że gmina Gronowo Elbląskie rozważa aplikowanie o dofinansowanie w/w działań w zależności od zapotrzebowania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia
15 września 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.
Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
czytaj dalej

Zapraszamy wszystkich Seniorów

Gotuj z Nami

Dodatek dla gospodarstw-aktualizacja

Minister Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw' domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła
Na podstawie art. 24 ust. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
 
Aktualizacja wniosku

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
 
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Więcej:
 
 
 
załącznik:
 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

1 2 3 4 5 6 ... 7