Tu rozlicz PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-gronowo-elblaskie/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńGOPS

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
 
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Więcej:
 
 
 
załącznik:
 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Warsztaty Kulinarne

UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!!!!

Chcemy więcej!

"Coś z niczego" - pod takim hasłem odbyły się kolejne warsztaty kulinarne organizowane przez grupę nieformalną "Chcemy więcej! ", której osobowości prawnej użycza OSP Gronowo Elbląskie.
Wydawać by się mogło że do przygotowania dwudaniowego obiadu i deseru potrzeba wiele produktów. Dziś uczestnicy warsztatów przekonali się, że jest odwrotnie. Bazowymi produktami były : cukinia, mąka i kleik ryżowy
???? To właśnie z tych produktów wyczarowane zostały dzisiejsze potrawy.
Aromatyczna zupa krem z cukinii, z dodatkiem czosnku, cebuli i ziół.
Lekka, pożywna, prosta i szybka w przygotowaniu ????
Zaraz po niej w kuchni zrobiło się biało od mąki, z której zrobiono pyszne kluski okraszone konserwą ????
Na sam koniec ciasteczka z kleiku ryżowego z powidłami - lekkie, miękkie, po prostu pyszne ????
Produkty zgodnie z założeniami projektu zostały przekazane dla podopiecznych stowarzyszenia "Wystarczy jeden uśmiech".
Świetlicy wiejskiej w Karczowiskach Górnych serdecznie dziękujemy za możliwość przyjechania z naszymi kulinarnymi pomysłami ???? wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i współpracę ????
Sfinansowano ze środków programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO - Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030
 
 
Członkowie grupy nieformalnej "Chcemy więcej", której osobowości prawnej użycza OSP Gronowo Elbląskie.
czytaj dalej

Wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy
12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek ten wynosi 3000,00 zł.
Dodatek przysługuje bez względu na kryterium dochodowe dla gospodarstwa domowego jednoosobowego oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.
Wnioski należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim lub  za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP.
WAŻNE: Celem ułatwienia mieszkańcom Gminy Gronowo Elbląskie możliwości składania wniosków o dodatek węglowy informuję, że na początku przyszłego tygodnia opublikowany zostanie harmonogram dyżurów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poszczególnych świetlicach wiejskich na terenie Gminy.
Wójt Gminy
Marcin Ślęzak
 

Warsztaty Kulinarne

Dodatek węglowy 3000 zł

W związku z licznymi pytaniami odnośnie projektowanej ustawy o dodatku węglowym: „3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe”.
Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy ruszy z chwilą wejścia w życie ustawy.
 
Dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego, będzie można realizować przyjmowanie wniosków, weryfikację i późniejszą wypłatę.
 
W dniu 22 lipca 2022 r. Sejm zaakceptował projekt ustawy, teraz wymagane jest stanowisko Senatu RP i podpis Prezydenta RP aby ustawa weszła w życie.
 
Po wejście w życiu ustawy na stronie internetowej gminy zostanie umieszczona stosowna informacja o możliwości składania przedmiotowych wniosków jak również zostanie zamieszczony wzór wniosku.
 

Gotuj Z Nami

Wypoczynek Latem

 
 
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6